ΜΕΤΡΟ ΜΑΣ Η ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στις παραγωγικές διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας της εταιρίας μας χρησιμοποιούνται μόνο ποιοτικά ελεγμένα υλικά και όλοι οι προμηθευτές μας πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές στον τομέα αυτό, ενώ ο έλεγχος των εισερχομένων υλικών κατά την παραλαβή είναι δεδομένος. Η διαδικασία παραγωγής που ακολουθούμε, υπόκειται σε σαφώς προκαθορισμένα στάδια ελέγχου, γεγονός που εγγυάται τη σταθερή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Ως εκ τούτου, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι τα εξαρτήματα ή συγκροτήματα που προμηθεύεστε από εμάς, είναι ελεγμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμενων ελέγχων ποιότητας έχουμε στη διάθεσή μας τα πλέον σύγχρονα όργανα μέτρησης. Ο χειρισμός των συγκεκριμένων οργάνων γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και η διακρίβωσή τους εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Για τους ελέγχους ποιότητας που δεν διεξάγονται εντός της εταιρίας συνεργαζόμαστε με αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια. Για να καλύψουμε τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας αλλά και του Ομίλου KMW όσον αφορά την παραγωγή προϊόντων, την τεχνολογία και τις διαδικασίες, εφαρμόζουμε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Certificates