ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας στον τομέα των ανταλλακτικών είναι:

  • Απ΄ ευθείας παραλαβή ανταλλακτικών από την αποθήκη
  • Αποθήκευση ανταλλακτικών για λογαριασμό των πελατών
  • Πρόβλεψη αναγκών
  • Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης ανταλλακτικών για λογαριασμό των πελατών


Η παραγωγή των ανταλλακτικών γίνεται από την εταιρία μας ή με προμήθεια από αξιόπιστο δίκτυο προμηθευτών.

Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με τμήμα ανταλλακτικών του ομίλου KMW.

Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με το τμήμα ανταλλακτικών της KMW.