ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η HDVS, ως θηγατρική εταιρία της Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, που καλύπτει με υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών 6.000 στρατιωτικά οχήματα σε 20 χώρες, έχει αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών αυτών για την Ελλάδα.

Λειτουργώντας με τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και διαδικασιών της KMW παρέχουμε ήδη υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον Ελληνικό Στρατό. Συνεργεία τεχνικών καλύπτουν ανάγκες τεχνικής υποστήριξης σε μονάδες του Βελεστίνου, της Ξάνθης, της Αλεξανδρούπολης, της Κομοτηνής, των Φερών, του Διδυμοτείχου και σε οποιαδήποτε άλλη μονάδα απαιτηθεί.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας στον τομέα της Εξυπηρέτησης Πελατών είναι:

  • Επιθεωρήσεις
  • Έλεγχος σωστής λειτουργίας
  • Ανίχνευση σφαλμάτων
  • Συντήρηση
  • Επισκευές
  • Τροποποιήσεις εξοπλισμού
  • Αναβάθμιση και βελτίωση χαρακτηριστικών απόδοσης
  • Παροχή συμβουλών
  • Εκπαίδευση


Η επιτόπια παρουσία εξειδικευμένου ελληνικού προσωπικού, η διαρκής επικοινωνία με τις στρατιωτικές μονάδες και η αδιάλειπτη προμήθεια ανταλλακτικών αποτελούν εγγύηση για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των οχημάτων του Ελληνικού Στρατού.