ΒΑΦΗ

Στον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό του Βαφείου περιλαμβάνονται:

  • Υαλοβολείο
  • Αμμοβολείο κλειστού τύπου
  • Μονάδα απολάδωσης
  • 3 ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι θάλαμοι βαφής (7,0 X 2,5 X 3,0 m)


Εφαρμόζονται προδιαγραφές βαφής σύμφωνα με διεθνείς στρατιωτικούς κανονισμούς ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Σε όλα τα προϊόντα εφαρμόζεται σχολαστικά η διαδικασία προετοιμασίας (υαλοβολή ή αμμοβολή – απολάδωση – μόνωση επιφανειών – βαφή) που εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση του χρώματος.