ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Η επιτυχής υλοποίηση προγραμμάτων της αμυντικής βιομηχανίας , με Αντισταθμιστικά Ωφελήματα (ΑΩ) και Ελληνική Προστιθέμενη Αξία (ΕΠΑ), απαιτεί υψηλές τεχνολογικές και διαχειριστικές ικανότητες.
Η εταιρία μας με την επιτυχή συμμετοχή στο πρόγραμμα LEOPARD 2HEL απέκτησε πείρα, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει και σε άλλα παρόμοια προγράμματα.

Επιλέγοντας την HDVS S.A. μπορείτε να ωφεληθείτε από:

  • την πείρα μας από το πρόγραμμα LEOPARD 2HEL
  • τις δυνατότητες της ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής
  • το αξιόπιστο δίκτυο προμηθευτών και υποκατασκευαστών
  • τις τεκμηριωμένες διαδικασίες, οι οποίες εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των διεθνών κανονισμών STANAG και AQAP