ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Το τμήμα Σχεδιασμού & Μελετών της εταιρίας μας επανδρώνουν έμπειροι και εκπαιδευμένοι μηχανικοί, οι οποίοι χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και λογισμικά σχεδίασης τελευταίας τεχνολογίας, μπορούν να προσφέρουν αξιόπιστες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης όπως:

  • Μελέτη και Σχεδιασμός εξαρτημάτων και συγκροτημάτων
  • Ψηφιοποίηση μηχανολογικών σχεδίων
  • Σχεδιασμός και κατασκευή πρωτοτύπων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη


Στόχος μας είναι η διαρκής ενημέρωση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ολοκληρωμένες και ποιοτικές προτάσεις στις ανάγκες των πελατών μας.