Η εταιρία μας, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (HDVS), είναι 100 % θυγατρική εταιρία της Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG (KMW), που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων και ενίσχυσε με την ίδρυση της εταιρίας μας την παρουσία της στην Ελλάδα. Τέθηκαν έτσι οι βάσεις για την επιτυχή υλοποίηση του έργου συμπαραγωγής 170 αρμάτων μάχης LEOPARD 2HEL για τον Ελληνικό Στρατό.
Αξιοποιώντας την πολύτιμη τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από το πρόγραμμα συμπαραγωγής και το σύγχρονο εξοπλισμό των εγκαταστάσεών μας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών:

  • Κατασκευή και συναρμολόγηση εξαρτημάτων, συγκροτημάτων και ιδιοσυσκευών Γενικών Βιομηχανικών και Αμυντικών χρήσεων.
  • Μηχανουργικές κατεργασίες ακριβείας, συγκολλήσεις ειδικών χαλύβων, βαφή.
  • Κατασκευή και συναρμολόγηση προστασιών Θωρακίσεων, συναρμολόγηση ηλεκτρομηχανολογικών υποσυστημάτων.
  • Αναβάθμιση εξαρτημάτων και συγκροτημάτων.
  • Επιτόπου Εξυπηρέτηση Πελατών και παροχή ανταλλακτικών για στρατιωτικά οχήματα και αμυντικά  
  • συστήματα.

Η HDVS S.A. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του ΥΠ.ΕΘ.Α., είναι μέλος της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) και του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (AHK).

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008.

2001: Ίδρυση της HDVS με σκοπό τη συμμετοχή στο πρόγραμμα LEO2 HEL

2004: Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Έναρξη παραγωγής

2005: Έναρξη προγράμματος τεχνικής υποστήριξης για οχήματα όπως: PzH, LEO1, LEO2A4, LEO2 HEL

2007: Έναρξη παραγωγής εξαρτημάτων για άλλα οχήματα της KMW (PzH,BOXER, DINGO,FENNEK, κ.ά.)

2008: Παραγωγή εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και ποιότητας για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις

2009: Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος LEO2 HEL, Εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού του ΥΠΕΘΑ

2010: Πιστοποίηση συγκολλήσεων θωρακισμένων χαλύβων κατά DIN 2303, Q3, BK1 από την BwB

2011: Συμμετοχή  στο πρόγραμμα PATRIOT για την ΤΑΙΒΑΝ και πιστοποίηση των ειδικών διαδικασιών από την  RAYTHEON

2013: Πιστοποίηση συγκολλήσεων αμυντικού υλικού κατά DIN 2303, Q3, BK1 από την SLV

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής της HDVS βρίσκονται στην Α΄ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου και καλύπτουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια 4.100 τ.μ. Είναι εξοπλισμένες με σύγχρονες υποδομές για την παραγωγή άριστων από τεχνικής και ποιοτικής άποψης εξαρτημάτων και συγκροτημάτων.