ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

 

Εγκαταλείπετε την Εθνική Οδό Ε75 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) στον κόμβο του Βελεστίνου και κατευθείτε προς το Βόλο, μέσω της οδού Α12. Μετά από 10 χλμ. εγκαταλείπετε την οδό Α12 στον κόμβο της Α’ Βιομηχανικής Περιοχής. Ακολουθείστε τις πινακίδες για να φτάσετε στις εγκαταστάσεις της HDVS.

Συστήματα Αμυντικών Οχημάτων Ελλάς Α.Ε.

Οδός Γ-6, Α΄ ΒΙ.ΠΕ., ΒΟΛΟΣ