ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία μας εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008.

Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι τα παραγώμενα προϊόντα είναι ελεγμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας καθώς ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινά από την παραλαβή της πρώτης ύλης και καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι την αποστολή του τελικού προϊόντος.

Για την διεξαγωγή όλων αυτών των ελέγχων διαθέτουμε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, με όλα τα απαραίτητα διακριβωμένα σύγχρονα όργανα μέτρησης και εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Certificates