ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Στις παραγωγικές διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας της εταιρίας μας χρησιμοποιούνται μόνο ποιοτικά ελεγμένα υλικά και όλοι οι υποκατασκευαστές και προμηθευτές μας πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας.

Μέσα από τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος LEOPARD 2HEL δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο υποκατασκευαστών και προμηθευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλες οι εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το δίκτυο αξιολογημένων προμηθευτών και υποκατασκευαστών επιλέχθηκαν με βάση την αξιοπιστία τους και την ποιότητα των προϊόντων τους, αξιολογήθηκαν από επιτροπή των τμημάτων Προμηθειών και Διαχείρισης Ποιότητας και παρακολουθούνται συνεχώς.

Οι υπεύθυνοι της HDVS βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους αξιολογημένους αυτούς προμηθευτές και υποκατασκευαστές ώστε να εξασφαλιστεί η παράδοση προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγεγραμμένες τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις.

Η πείρα που αποκτήσαμε μας δίνει την δυνατότητα να μπορούμε να εγγυηθούμε, με την αξιοποίηση του υπάρχοντος δικτύου ή και την διεύρηνσή του, την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος.